Transparencia

Transparencia e bo goberno

A Fundación Centro Tecnolóxico da Carne pon a disposición dos cidadáns os contidos desta web seguindo os principios recollidos na normativa vixente:

Ligazóns relacionadas

Información fornecida

Participación e relacións coa cidadanía

Para información adicional pode consultarse na web de transparencia da Xunta de Galicia

Transparencia institucional, organizativa e de planificación

Para información adicional pode consultarse na web de transparencia da Xunta de Galicia

Información de relevancia xurídica

Información económica, orzamentaria e estatística

Para información adicional pode consultarse na web de transparencia da Xunta de Galicia

Información en materia de persoal

Para información adicional pode consultarse na web de transparencia da Xunta de Galicia