Determinacións Analíticas

Determinacións Analíticas
O CTC ofrece unha ampla variedade de servizos ás empresas do sector cárnico en particular e agroalimentario en xeral, promovendo a calidade, a seguridade e a innovación en cada negocio.
> máis información

I+D+i

I+D+i
Os servizos de I+D+i que presta a Fundación permiten ás empresas responder á necesidade continua e cada vez máis acelerada de evolución tecnolóxica, adaptándose con flexibilidade a un entorno en rápida transformación.
> máis información

Formación

Formación
O CTC propón solucións formativas para as necesidades do sector agroalimentario, de cara a contribuír ao seu desenvolvemento, innovación e mantemento, a través da preparación dos recursos humanos.
> máis información

Asesoramento e Transferencia Tecnolóxica

Asesoramiento

A Oficina de Proxectos do CTC presta apoio técnico a empresas e asociacións de produtores proporcionando os coñecementos necesarios para resolver os seus problemas cotiáns ou responder a cuestións específicas.
> máis información


  • Últimas novas

  • Convocatorias

  • 15/11/2017Procedemento E2/2017 para a concertación dunha operación de crédito
    PREGO DE CONDICIÓNS QUE REGULARÁN A CONTRATACIÓN DUNHA OPERACIÓN DE CRÉDITO POR PRAZO DUN ANO POR IMPORTE DE CINCOCENTOS QUINCE MIL EUROS ( 515.000 € ) PARA A FUNDACIÓN ...
    leer máis...